Samenwerkingen & initiatieven

VMO – Middenkader Masterclasses

De Middenkader Masterclasses van VMO en WIMM zijn ontwikkeld voor middle managers die meer aansluiting willen vinden bij zichzelf en de wens hebben een steviger netwerk op te bouwen en de handen vaker ineen willen slaan.

Duur: 10 maanden
Kosten: 1495 euro
Vorm: 10 contactmomenten

Meer informatie

Werken in Nijverdal

WIMM werkt als onafhankelijke partij samen met tien bedrijven uit Nijverdal aan het aantrekkelijker maken van Nijverdal als werkgever. WIMM creëert een platform waarin bedrijven uit Nijverdal gekoppeld worden aan professionals en talent uit de regio. Door mee te denken met studenten en professionals over welk bedrijf het beste aansluit op de persoonlijke wensen en ambities, verbinden wij talent met de bedrijven uit Nijverdal. Dit doen we onder andere door verschillende activiteiten te organiseren, zoals een Stagehub, Open Banendag en Open Sollicitatieavond.