Saima Ziengs – HR manager bij Morssinkhof Groep

”In 2016 begon ik als HR-adviseur bij de Morssinkhof Groep, anderhalf jaar geleden werd ik aangesteld als HR-manager voor het bedrijf.

Binnen onze organisatie heeft elke HR-adviseur zijn of haar eigen entiteiten en specialisme.

Het afgelopen jaar hebben we ons onder andere gericht op het harmoniseren van arbeidsvoorwaarden en HR-beleid binnen de organisatie. Omdat het druk was op onze afdeling konden we hierbij versterking gebruiken. Deze versterking hebben we gevonden bij WIMM, samen met hen hebben we een aantal specifieke HR-vraagstukken aangepakt.

WIMM sloot aan om het onboardingsproces verder te digitaliseren en inzicht te krijgen in processen en knelpunten. Ze hebben ons geholpen om op koers te blijven en de stappen te volgen voor een goed eindresultaat. Dit deden ze door zich te richten op het creëren van een waardestroom in ons personeelsinformatiesysteem. Ze bogen zich over vraagstukken als: hoe kunnen we het personeelsinformatiesysteem zo efficiënt mogelijk gebruiken? Hoe kunnen we het onboardingsproces optimaal laten functioneren? Daarnaast hebben we ondersteuning gehad op het gebied van het opstellen van beleidsstukken en administratieve ondersteuning op het gebied van competentieprofielen.

Door de samenwerking met WIMM hebben wij een scherper beeld gekregen van de te zetten stappen en hebben zij bijgedragen aan de versnelling van het implementatieproces. De bijdrage van WIMM is dagelijks zichtbaar en merkbaar in ons systeem.

De ondersteuning en expertise van WIMM zijn een waardevolle aanvulling op onze interne HR-afdeling geweest. Ik heb de samenwerking met WIMM als zeer prettig ervaren en zou WIMM zeker aanraden aan andere organisaties die op zoek zijn naar HR-ondersteuning.”

Aantal medewerkers: +/- 320 medewerkers
Samenwerking sinds: najaar 2022