WIMM geeft een impuls aan de kwaliteit van de bedrijvigheid in de regio Overijssel

WIMM is een initiatief van Participatiemaatschappij Wadinko N.V. Medeoprichters en WIMM-participanten van het eerste uur zijn de ondernemers die Hemmink B.V. en Unica B.V. groot maakten. Samen zien zij volop kansen en mogelijkheden voor bedrijven in de regio Overijssel. Dan moet wel de kwaliteit van het ondernemen omhoog en dient er meer geïnvesteerd te worden in human capital. WIMM biedt ondernemers, medewerkers en aanstormend talent daarvoor de benodigde nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden. Lees meer over WIMM.

Lees meer

Doorgaande leerlijn

01

WIMM zet in op het samenwerken en het delen van kennis en ervaring tussen het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen. Door gezamenlijk educatieve programma’s op te zetten en te faciliteren kan een hoge en constante kwaliteit behaald worden en kunnen kosten worden gedeeld. Het zonder winstoogmerk opererende WIMM is daarmee hét aantrekkelijke alternatief voor het MKB om zelf veel tijd en geld in opleidingen investeren.

02

WIMM legt de focus op meer en beter ondernemerschap, inspirerend leiderschap en innovatieve talentontwikkeling. Hoe? Door het aanbieden en faciliteren van educatieve, op persoonlijke ontwikkeling gerichte programma’s. En dat voor alle niveaus binnen organisaties, van aanstormend talent en gevestigd middenkader tot en met directies. Zo biedt WIMM deelnemers een slimme en praktische doorgaande leerlijn, geheel conform de oproep van de overheid aan mensen om ‘een leven lang te leren’.

03

Samen optrekken
Ook de provincie Overijssel onderkent het belang van het samen optrekken van het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen ten behoeve van een sterke regionale economie. Inmiddels is WIMM een gewaardeerde gesprekspartner van de provincie als het gaat om het leggen en intensiveren van deze contacten en het ontwikkelen van nieuwe initiatieven op dit gebied.

Student of net afgestudeerd?

Kijk dan voor meer informatie
op de onze pagina van JobOpp