De ondernemende participatiemaatschappij

Wadinko

Participatiemaatschappij Wadinko N.V. heeft als doel het stimuleren van de bedrijvigheid en werkgelegenheid in Overijssel, de Noordoostpolder en Zuidwest Drenthe.

Dat doet Wadinko enerzijds met substantiële minderheidsbelangen in bedrijven met risicodragend kapitaal, kennis, managementondersteuning en netwerken. Anderzijds stelt Wadinko ondernemingen in staat versneld te groeien met achtergestelde, laagrentende ondernemersleningen.

Ook geeft Wadinko een impuls aan de kwaliteit van ondernemen in haar werkgebied met WIMM. De bedrijven waarin Wadinko participeert hebben volop ontwikkelingsmogelijkheden en groeipotentie. Door de groei van winstgevende bedrijvigheid dragen ze in belangrijke mate bij aan de bevordering van de regionale economische structuur.

Meer over Wadinko?

De ondernemende participatiemaatschappij

Meer weten over WIMM?

Ben je student of ben je al afgestudeerd? Kijk op WIMM Student voor meer informatie over wat WIMM voor jou kan betekenen!