Outplacementtraject als goed werkgeverschap. Ja of nee?

2 december 2020

Wanneer je afscheid moet nemen van een of meer van je mensen, heb je als werkgever de keuze om de vertrekkende werknemer(s) een outplacement traject aan te bieden. Maar waarom zou je dat als werkgever doen, wat levert het de werkgever en werknemer op en hoe effectief is het? Wij vroegen het aan onze collega Manon Smellink, directeur van WIMM.

Om welke reden zou je je werknemer(s) een outplacementtraject aanbieden?
“We zien dat goed werkgeverschap steeds hoger op de agenda staat. Op het moment dat een werknemer je organisatie moet verlaten, komt daar een bepaalde gevoeligheid bij kijken. Ga je daar niet zorgvuldig mee om, dan kan dit leiden tot een conflict en dat is juist niet wat je wilt. De vertrekkende werknemer een handreiking geven laat zien dat je begaan bent met het welzijn van je werknemers en getuigt van goed werkgeverschap. Goed werkgeverschap zingt zich rond en maakt je een aantrekkelijke werkgever voor toekomstige werknemers. Bovendien wordt er in een outplacementtraject veelal aandacht besteed aan de persoonlijke ontwikkeling van werknemers. Het resultaat daarvan is dat de werknemer optimaal inzetbaar wordt binnen organisaties. . Zo ontstaat er een win-win situatie voor organisaties en de regio. Want hoe sterker de medewerkers, des te succesvoller de organisaties en daarmee dus ook de regio.”

Wat levert het de werknemer op?
“Je baan verliezen kan een behoorlijke impact hebben. Tijdens een outplacementtraject is er aandacht voor het accepteren en verwerken hiervan. Daarnaast houdt een outplacementtraject de werknemer in beweging, door actief bezig te gaan met de zoektocht naar een nieuwe baan, waarbij hij gebruik kan maken van een groter netwerk dan dat van hemzelf alleen. De aandacht voor persoonlijke ontwikkeling zorgt ervoor dat de werknemer meer inzicht krijgt in wie hij is, wat hij kan en wat hij wil. Daarmee is hij in staat meer sturing geven aan de volgende stap in zijn loopbaan.”

Wat zijn effecten op de lange termijn?
“Doordat de werknemer tijdens een outplacementtraject met een kritische blik naar zichzelf en zijn ambities kijkt, vindt hij sneller een baan die bij hem past. Hierdoor is de kans op een mismatch een stuk kleiner. Wanneer we dan kijken naar het grotere plaatje, dan creëren we hiermee een stabielere en meer wendbare arbeidsmarkt, waarin aandacht is voor een leven lang ontwikkelen, door werknemers de mogelijkheid te geven te blijven leren en goed na te denken over hun eigen bijdrage en mogelijkheden. En deze wisselwerking, daar hebben we samen profijt van en dat zorgt voor een positief imago. Regio of sector breed.”

Welk advies zou je werkgevers mee willen geven bij hun keuze voor een outplacementtraject?
“Mijn advies is om vooral te letten op de inhoud van een outplacementtraject en te kijken naar wat je werknemer nodig heeft. In onze ogen is juist die actieve begeleiding van werk-werk of werk-opleiding-werk erg belangrijk. En geef bijvoorbeeld ook mee aan de vertrekkende medewerker dat een transitievergoeding bedoeld is als actieve ondersteuning in een van werk- naar-werk traject (en dus geen Costa Brava vergoeding is 😉) en dat je daar dus als werkgever in wilt bijdragen.”

Wat onderscheidt de outplacementtrajecten van WIMM van andere trajecten?
“Bij WIMM werken we met op-maat trajecten. Dit houdt in dat wij per individu kijken naar de persoonlijke behoefte. Samen met de werknemer bepalen wij altijd een doelstelling met oog op het uiteindelijk vinden van nieuw werk. Mocht een medewerker zich willen doorontwikkelen dan kunnen wij hem inzicht geven in opleidingsmogelijkheden en bijbehorende fondsen. Daar komt bij dat wij een enorm netwerk in de regio aan kunnen wenden en dat netwerk ook actief inzetten om de medewerker te ondersteunen in de zoektocht naar nieuw werk. En het feit dat wij werken zonder winstoogmerk, geeft ons een neutrale en onafhankelijke positie.”

Wil je meer weten over outplacement in het algemeen, daar advies over of informatie over de outplacementbegeleiding van WIMM, neem dan contact met ons op via info@wimm.nl of bel ons algemene nummer 085 620 04 85.