Ik vertrouw, jij vertrouwt, wij vertrouwen…

15 oktober 2020

Een vertrouwenspersoon; sommige organisaties hebben er geen, andere hebben intern een vertrouwenspersoon aangesteld en er zijn organisaties die er bewust voor kiezen om daar een externe voor in te schakelen. Maar wat is nu verstandig en waarom is een vertrouwenspersoon zo belangrijk? En heb je überhaupt de keuze of is het wettelijk verplicht?

Agressie en pesten, het gebeurt echt!
Ruim een derde van het langdurig verzuim binnen het MKB is toe te schrijven aan psychische klachten. En dit percentage blijft maar stijgen. Werknemers die tijdens hun werk worden blootgesteld aan bijvoorbeeld agressie, pesten of (seksuele) intimidatie, ondervinden daar veel stress van en kunnen daar letterlijk ziek van worden. Om te voorkomen dat het je werknemer opbreekt en hij langdurig ziek wordt, kan een vertrouwenspersoon absoluut helpen.

Rol vertrouwenspersoon
Een veelgestelde vraag die we krijgen is wat precies de rol van een vertrouwenspersoon is. De primaire rol van een vertrouwenspersoon ligt in het opvangen en begeleiden van werknemers die ongewenst gedrag (hebben) ervaren. Samen met de medewerker kijkt de vertrouwenspersoon naar de situatie; welke acties heeft de medewerker al ondernomen en/of welke mogelijke vervolgstappen zijn er nodig? De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en zal de medewerker ondersteunen bij de eventueel te ondernemen vervolgstappen. De kerntaken van de vertrouwenspersoon:

·         Opvang en begeleiding;

·         Analyseren van voorvallen en eventuele doorverwijzingen;

·         Voorlichten en informeren;

·         Gevraagd en ongevraagd adviseren van management.

Intern of extern?
Er zijn meerdere vormen mogelijk voor het aanstellen van een vertrouwenspersoon. Zo kun je kiezen voor een interne vertrouwenspersoon, een externe vertrouwenspersoon of een combinatie van beide.

Kies je voor een interne vertrouwenspersoon, dan is het voordeel dat dit iemand die de organisatie en medewerkers goed kent en vaak al als aanspreekpunt wordt gezien. Realiseer je hierbij wel dat het om een moeilijke/precaire kwestie kan gaan waarbij de interne vertrouwenspersoon zomaar een goede band kan hebben met de ‘dader’. Het is hierbij van belang dat er geen sprake is van ‘dubbele petten’ zoals iemand binnen de afdeling HR of directie.

Een externe vertrouwenspersoon is daarentegen onafhankelijk en objectief. Hij of zij heeft geen binding met het bedrijf en kan op deze manier objectief blijven in het omgaan met eventuele precaire of moeilijke kwesties. Het voordeel hierbij is tevens dat een externe vertrouwenspersoon goed opgeleid en gekwalificeerd is om deze taken uit te voeren, iets wat doorgaans bij interne vertrouwenspersonen (nog) niet het geval is. De kwaliteit en professionaliteit van vertrouwenspersonen loopt daardoor sterk uiteen.

Hoe vind ik een vertrouwenspersoon?
Wanneer je als werkgever kiest voor een externe vertrouwenspersoon, kun je eens navraag doen bij je arbodienst. Via het internet kun je ook kijken of er bijvoorbeeld ZZP’ers in de omgeving gevestigd zitten of vraag eens via je netwerk met welke vertrouwenspersonen zij een goede ervaring hebben.

Wetsvoorstel
In april 2020 is er door Tweede kamerlid Wim-Jan Renkema een wetsvoorstel ingediend om iedere werknemer een wettelijk recht op toegang tot een vertrouwenspersoon te geven. Tot op heden is hierover nog geen uitsluitsel gegeven. Verwacht wordt dat dit in het najaar van 2020 overwogen wordt. Op zijn vroegst zal deze wet op 1 januari 2021 van kracht zijn. Tot die tijd doe je er als werkgever in ieder geval goed aan om, als je hierover nog niet beschikt, deze voorziening voor je werknemers te treffen.

Wil je meer weten over vertrouwenspersonen of hulp bij het aanstellen ervan? Neem dan contact met ons op. Wij adviseren hier graag over.

 

WIMM_vertrouwenspersoon