Hoe toptalent het mkb helpt innoveren

22 december 2020

WIMM gaat samenwerken met Hogeschool Windesheim in het Innovatietraineeship. Ons HeadStart programma wordt ingezet als onderdeel van het totale traineeship. Supertrots zijn we op deze samenwerking. Maar wat houdt het precies in, het innovatietraineeship, en wat is het voordeel voor je organisatie? Graag vertellen we hier meer over.

Het ontstaan
We leven in een wereld vol innovatie. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in een ras tempo op en voor bedrijven is het behoorlijk lastig om al die ontwikkelingen bij te houden. Tegelijkertijd bestaat er wel de schreeuwende behoefte om mee te innoveren om zo een goede positie in de markt te behouden. Nieuwe kennis, tijd en geld spelen hierin een belangrijke rol. Om midden- en kleinbedrijf (mkb) in Nederland te helpen innoveren, heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat in november dit jaar daarom een nieuw initiatief gelanceerd: het innovatietraineeship.

Het innovatietraineeship, wat is dat precies?
Het doel van het innovatietraineeship is dat hogescholen en het mkb gaan samenwerken om op die manier het innovatief vermogen van het mkb te vergroten. Een groep studenten van hogescholen begint met een afstudeerstage als onderzoeker bij een mkb bedrijf. Na het afronden van deze stage krijgt de student een dienstverband van een jaar bij hetzelfde bedrijf om het onderzoek voort te zetten en eventueel te helpen implementeren. Gedurende de hele periode is een lector van de hogeschool betrokken bij het onderzoek van de innovatietrainee. Ook worden de trainees gedurende die periode getraind in managementvaardigheden.

Wat is het voordeel voor jouw mkb bedrijf?
Innovatie boost
Primaire processen in een organisatie hebben altijd voorrang. Het gevolg daarvan is dat soms hele goede initiatieven stranden, omdat de waan van de dag bepaalt. Door een trainee in te zetten op een dergelijk initiatief, geef je je organisatie een boost op innovatie. Dat waar je normaal gesproken als organisatie niet aan toe komt, krijgt nu ineens handen en voeten en dat met ondersteuning van een lector van de hogeschool.

Frisse wind
Het innovatietraineeship trekt jong talent aan. Dat wil zeggen, getalenteerde studenten die gemotiveerd zijn om zichzelf te ontwikkelen. Hiermee krijg je toegang tot nieuwe kennis, technieken en energie. Het jonge talent dat je binnenhaalt denkt anders. Het denkt buiten de kaders, is onbevangen en zorgt voor een frisse wind in je organisatie. Dit met creatieve, niet voor de hand liggende, oplossingen als resultaat, die het innovatieve karakter van je organisatie versterken.

Delen is vermenigvuldigen…
… gaat absoluut op voor het innovatietraineeship! De trainees volgen naast het werken aan een project, stuk voor stuk een programma waarin ze begeleid worden op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en leiderschap. Parallel daaraan delen de trainees hun kennis en ervaring uit de praktijk en helpen elkaar waar mogelijk. Dit heeft een positief effect op het project en daarmee op je organisatie.

Versterken en verstevigen
Kies je er als mkb bedrijf voor om een innovatietrainee in te zetten binnen je organisatie, dan is dat de start van je samenwerking met één van de hogescholen. In samenspraak met de hogeschool kies je de meest geschikte kandidaat voor de opdracht die door je organisatie is geformuleerd. Vervolgens begint de student aan het afstudeeronderzoek binnen je organisatie. Past de trainee bij je organisatie, dan blijft hij na het afronden van de stage in principe nog een jaar in dienst om het project verder uit te rollen. Tijdens dit jaar krijgt de trainee begeleiding van het lectoraat van de hogeschool waar het gaat om de inhoud van het project en van WIMM op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en leiderschap. De trainee bouwt hiermee aan een stevig fundament voor zijn loopbaan, mkb organisaties versterken hun innovatieve karakter en hogescholen verstevigen hun kennispositie.

Windesheim start in februari 2021 met het traineeship. Ben je geïnteresseerd in het innovatietraineeship en wil je je organisatie aanmelden bij hogeschool Windesheim? Neem contact met ons op via info@wimm.nl of bel met ons algemene nummer 085 620 04 85.